Gra Słowo Sprint

 30%  70%
Słowo Sprint

Grać

Słowo Sprint

Znajdź jak najwięcej słów składających się z 3 lub więcej liter w ciągu dwóch minut i spróbuj uzyskać jak najwyższy wynik. Płytki bonusowe zwielokrotniają Twój wynik lub pozwalają na zamianę litery na odpowiednią. Twój skumulowany wynik można nawet wymienić na ulepszenia lub dodatkowe próby.

Twórz słowa

Sterownica :   RATON