Gra Skład liczbowy

 0%  100%
Skład liczbowy

Grać

Skład liczbowy

Aby zainteresować dziecko i nauczyć go łatwego zrozumienia składu liczby, symulator oferuje możliwość wzięcia udziału w ekscytującym rajdzie.


Sterownica :   RATON